Ekonomiavdelning

Ekonomiavdelningen når du via formuläret nedan eller via telefon 035-240 15 16.
OBS! På grund av hög arbetsbelastning har vi endast telefontid till ekonomiavdelningen måndag – fredag mellan kl 13:00 – 16:00.
Övrig tid hänvisar vi till skriftlig kommunikation, det mest optimala är att använda formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan.
Tack för er förståelse!