Om RossingGruppen

RossingGruppen är en koncern bestående av en grupp likasinnade företag som alla arbetar efter att utforma en modern helhetslösning inom transportbranschen. Vi strävar efter att genom storlek och ansamlad branschkompetens kunna ge kunden en professionell produkt med en jämn och exceptionellt hög servicenivå till ett överkomligt pris.

RossingGruppens historia startade 1997 när grundaren och ägaren Johannes Rossing köpte en taxibil som han anslöt till en taxiväxel i Halmstad. Efter något år köptes andra bilen in och den första chauffören anställdes. Åren gick och antalet taxibilar växte, 2008 var Rossing Transport länets största enskilda taxibolag med drygt 40 enheter. Redan 2004 införskaffades dock den första lastbilen som ett led i satsningen i den växande budbranschen där bolaget varit verksam i något år med ett par mindre budbilar.

Verksamheten tog fart på allvar under 2006 då Johannes gjorde en storsatsning inom godstransporter. I början av 2007 startades Rossing Åkeri & Logistik AB för att separera person- och godstransporterna och 23 distributionsfordon ställdes till DHL Halmstads förfogande. 2009 bildades koncernen RossingGruppen som då hade utökats med både ett bemanningsföretag (med inriktning på lager- och transporttjänster) och ett renodlat budföretag.

I dagsläget består RossingGruppen av tio bolag som alla verkar inom olika grenar av transportbranschen. Koncernen omsätter omkring 240 miljoner kr årligen och sysselsätter drygt 300 personer. Vår vision är att alltid vara kundens förstahandsval när det kommer till transportrelaterade lösningar. Välkommen att kontakta oss för mer information!